A house is purchased for $150,000 in 2002. The value of the house is given by the exponential growth...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A house is purchased for $150,000 in 2002. The value of the house is given by the exponential growth…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A house is purchased for $150,000 in 2002. The value of the house is given by the exponential
growth model. Find when the house would be worth $200,000.
A = 150,000e (0.0645)t

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A house is purchased for $150,000 in 2002. The value of the house is given by the exponential
growth model. Find when the house would be worth $200,000.
A = 150,000e (0.0645)t

Step-by-step explanation:

aws chaos chaos chaos chaos chaos chaos key

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A house is purchased for $150,000 in 2002. The value of the house is given by the exponential growth…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form