A jewelry store has 20 grams of gold,if a pair of earings needs one forth gram of gold,how many gram...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A jewelry store has 20 grams of gold,if a pair of earings needs one forth gram of gold,how many gram…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A jewelry store has 20 grams of gold,if a pair of earings needs one forth gram of gold,how many grams are not used?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A jewelry store has 20 grams of gold,if a pair of earings needs one forth gram of gold,how many grams are not used?

15 grams are not use

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A jewelry store has 20 grams of gold,if a pair of earings needs one forth gram of gold,how many gram…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form