Activity 3: Knowing Distance and Displacement Clark Kent runs an errand for his sister to pay their...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Activity 3: Knowing Distance and Displacement Clark Kent runs an errand for his sister to pay their…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Activity 3: Knowing Distance and Displacement
Clark Kent runs an errand for his sister to pay their internet bill. As he rides a bike
to go to the bank, he passes by a pharmacy and a bakeshop. Upon reaching the
bakeshop, Clark Kent stops to buy some chocolate chips. He then realizes that he
overspent the money that supposedly for the internet bill so he returns home
before continuing to the bank.
ale
+
E
200 m
400 m
600 m
800 m
a.
What is the total distance travelled by Clark Kent?
b. Solve for the displacement as he travels from house to the bank.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Activity 3: Knowing Distance and Displacement
Clark Kent runs an errand for his sister to pay their internet bill. As he rides a bike
to go to the bank, he passes by a pharmacy and a bakeshop. Upon reaching the
bakeshop, Clark Kent stops to buy some chocolate chips. He then realizes that he
overspent the money that supposedly for the internet bill so he returns home
before continuing to the bank.
ale
+
E
200 m
400 m
600 m
800 m
a.
What is the total distance travelled by Clark Kent?
b. Solve for the displacement as he travels from house to the bank.​

Explanation:

baboy natakbo navasa at natunaw

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Activity 3: Knowing Distance and Displacement Clark Kent runs an errand for his sister to pay their…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form