Para sa bilang 7 Hanggang 12, tukuyin Kung Ang uri ng diyalogo sa sitwasyon ay I-Thou o I-It

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Para sa bilang 7 Hanggang 12, tukuyin Kung Ang uri ng diyalogo sa sitwasyon ay I-Thou o I-It, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Para sa bilang 7 Hanggang 12, tukuyin Kung Ang uri ng diyalogo sa sitwasyon ay I-Thou o I-It

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Para sa bilang 7 Hanggang 12, tukuyin Kung Ang uri ng diyalogo sa sitwasyon ay I-Thou o I-It

Answer:

pls give me 500 load

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Para sa bilang 7 Hanggang 12, tukuyin Kung Ang uri ng diyalogo sa sitwasyon ay I-Thou o I-It, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form