Study the given quantities. Write S for speed l, D for Distance, V for Velocity, and T for accelerat...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Study the given quantities. Write S for speed l, D for Distance, V for Velocity, and T for accelerat…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Study the given quantities. Write S for speed l, D for Distance, V for Velocity, and T for acceleration.

1. 12m
2. 100 m/s
3. 45 km/h south
4. 39 km/h²
5. 140 km/h
6. 22 km/h
7. 5 m/s²
8. 2,000 miles
9. 25m downward
10. 5,000 m

useless answer = report

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Study the given quantities. Write S for speed l, D for Distance, V for Velocity, and T for acceleration.

1. 12m
2. 100 m/s
3. 45 km/h south
4. 39 km/h²
5. 140 km/h
6. 22 km/h
7. 5 m/s²
8. 2,000 miles
9. 25m downward
10. 5,000 m

useless answer = report

Answer:

1. D

2. S

3. V

4. T

5. S

6. S

7. T

8. D

9. V

10. D

Step-by-step explanation:

hope it helps!

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Study the given quantities. Write S for speed l, D for Distance, V for Velocity, and T for accelerat…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form