1.Crust 2.Mantle 3.Inner core 4.Outer core ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1.Crust 2.Mantle 3.Inner core 4.Outer core ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1.Crust
2.Mantle
3.Inner core
4.Outer core

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1.Crust
2.Mantle
3.Inner core
4.Outer core

1. crust 20°c -870°c rock 5-20 miles

2. mantle 870°c -2,200°c molten rock 1800 miles

3.5,000°c solid metal 1400 miles

4. 2,200°c -5,000°c liquid 800 miles

Explanation:

temperature / composition / thickness

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1.Crust 2.Mantle 3.Inner core 4.Outer core ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form