3. Generalization ACTIVITY NO. 3: "TWEETABLE" Direction: Write what you learned, realized, and inten...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 3. Generalization ACTIVITY NO. 3: “TWEETABLE” Direction: Write what you learned, realized, and inten…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

3. Generalization
ACTIVITY NO. 3: “TWEETABLE”
Direction: Write what you learned, realized, and intend to do about the lesson by using a
hashtag (#). Write your hashtag on the space provided.
Twitter
Bollowing
#whatlleamed
#whatirealized
#whatlintendtodo. pa help po​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 3. Generalization
ACTIVITY NO. 3: “TWEETABLE”
Direction: Write what you learned, realized, and intend to do about the lesson by using a
hashtag (#). Write your hashtag on the space provided.
Twitter
Bollowing
#whatlleamed
#whatirealized
#whatlintendtodo. pa help po​

Answer:

#learnbetter

#mlearning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 3. Generalization ACTIVITY NO. 3: “TWEETABLE” Direction: Write what you learned, realized, and inten…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form