5. Generate a mathematical equation showing the relationship between two variables. a.) y=k/t b.)y=k...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 5. Generate a mathematical equation showing the relationship between two variables. a.) y=k/t b.)y=k…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

5. Generate a mathematical equation showing the relationship between two variables.

a.) y=k/t
b.)y=kt
c.)t=ky
d.)k=yt​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 5. Generate a mathematical equation showing the relationship between two variables.

a.) y=k/t
b.)y=kt
c.)t=ky
d.)k=yt​

Answer:

B

Step-by-step explanation:

Hope it’s help pa brainllest po ty

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 5. Generate a mathematical equation showing the relationship between two variables. a.) y=k/t b.)y=k…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form