a) upper mantle c) lower mantle b) core d) mantle and core 2​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: a) upper mantle c) lower mantle b) core d) mantle and core 2​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

a) upper mantle
c) lower mantle
b) core
d) mantle and core
2​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: a) upper mantle
c) lower mantle
b) core
d) mantle and core
2​

Answer:

Question po? send HSHSHSHAH

Mga sagot sa #2 sa Tanong: a) upper mantle
c) lower mantle
b) core
d) mantle and core
2​

Answer:

C) LOWER MANTLE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

XXXXXXXXXXX

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa a) upper mantle c) lower mantle b) core d) mantle and core 2​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form