crust inner core lithosphere mantie outer core 1. 2. 3. 4.​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: crust inner core lithosphere mantie outer core 1. 2. 3. 4.​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

crust
inner core
lithosphere mantie
outer core
1.
2.
3.
4.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: crust
inner core
lithosphere mantie
outer core
1.
2.
3.
4.​

1. litoshere mantie

2.crust

3.outer core

4.inner core

ps.

if i get it wrong im sorry

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa crust inner core lithosphere mantie outer core 1. 2. 3. 4.​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form