Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple propositions: p: Carl is...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple propositions: p: Carl is…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple
propositions:
p: Carl is a singer.
q: Carl uses vibrato technique in his singing.
r. Carl plays a piano.
s: Carl loves music.
t: Carl wins the grandchampion during the Barangay Tagisan sa
Kantahan.
Example: If Carl uses vibrato technique in his singing then he is a singer.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple
propositions:
p: Carl is a singer.
q: Carl uses vibrato technique in his singing.
r. Carl plays a piano.
s: Carl loves music.
t: Carl wins the grandchampion during the Barangay Tagisan sa
Kantahan.
Example: If Carl uses vibrato technique in his singing then he is a singer.​

Answer:

hmmm yes yes

Step-by-step explanation:

q

q

q

q

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple
propositions:
p: Carl is a singer.
q: Carl uses vibrato technique in his singing.
r. Carl plays a piano.
s: Carl loves music.
t: Carl wins the grandchampion during the Barangay Tagisan sa
Kantahan.
Example: If Carl uses vibrato technique in his singing then he is a singer.​

Answer:
A
A

AA
A
AA
A

AA

Explanation :

A
A
A
A

A
A

AA

A

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Direction: Write four (4) compound propositions using the following simple propositions: p: Carl is…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form