Directions: Identify the following elements as where Group or Period they belong. 1. O, S, Se- 2. Ne...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Directions: Identify the following elements as where Group or Period they belong. 1. O, S, Se- 2. Ne…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Directions: Identify the following elements as where Group or Period they belong.
1. O, S, Se-
2. Ne, A, Xe –
3. P, Sb-
K, NI, K-
5. Be, B, F-​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Directions: Identify the following elements as where Group or Period they belong.
1. O, S, Se-
2. Ne, A, Xe –
3. P, Sb-
K, NI, K-
5. Be, B, F-​

Answer:

1. Other Nonmetals

2.Noble Gases

3.Akaline-earth metals

4.Halogens

5.Other Metal

I Hope it would help

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Directions: Identify the following elements as where Group or Period they belong. 1. O, S, Se- 2. Ne…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form