Give a sentence for each word, about learner centered teaching. L- E- A- R- N- E- R- C- E- N- T- E-...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Give a sentence for each word, about learner centered teaching. L- E- A- R- N- E- R- C- E- N- T- E-…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Give a sentence for each word, about learner centered teaching.

L-
E-
A-
R-
N-
E-
R-

C-
E-
N-
T-
E-
R-
E-
D-

T-
E-
A-
C-
H-
I-
N-
G-​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Give a sentence for each word, about learner centered teaching.

L-
E-
A-
R-
N-
E-
R-

C-
E-
N-
T-
E-
R-
E-
D-

T-
E-
A-
C-
H-
I-
N-
G-​

Answer:

learning

education

and

rights

Explanation:

yun lng po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Give a sentence for each word, about learner centered teaching. L- E- A- R- N- E- R- C- E- N- T- E-…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form