hemophilia is a disease caused by a gene found in the x chromosome. therefore, it is referred to as...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: hemophilia is a disease caused by a gene found in the x chromosome. therefore, it is referred to as…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

hemophilia is a disease caused by a gene found in the x chromosome. therefore, it is referred to as a sex-linked disease. The recessive allele causes the disease. A man with hemophilia, marries a woman that is homozygous dominant for the trait.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: hemophilia is a disease caused by a gene found in the x chromosome. therefore, it is referred to as a sex-linked disease. The recessive allele causes the disease. A man with hemophilia, marries a woman that is homozygous dominant for the trait.

A woman that is homozygous dominant means that the woman has no hemophilia.

All of their daughters will be a carrier of the hemophilia gene while all of their sons will remain unaffected.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa hemophilia is a disease caused by a gene found in the x chromosome. therefore, it is referred to as…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form