It is the change of speed at an instant

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: It is the change of speed at an instant, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

It is the change of speed at an instant

Mga sagot sa #1 sa Tanong: It is the change of speed at an instant

Answer:

When the speed of an object is constantly changing, the instantaneous speed is the speed of an object at a particular moment (instant) in time.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa It is the change of speed at an instant, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form