It shows ownership with the use of an apostrophe(') and an s. *​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: It shows ownership with the use of an apostrophe(‘) and an s. *​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

It shows ownership with the use of an apostrophe(‘) and an s. *​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: It shows ownership with the use of an apostrophe(‘) and an s. *​

Answer:

ediwawhsjHAJJRVTNHSBBUDHAHAH

Mga sagot sa #2 sa Tanong: It shows ownership with the use of an apostrophe(‘) and an s. *​

Answer:

Noun

Explanation:

A possessive noun shows ownership by adding an apostrophe, an “s” or both.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa It shows ownership with the use of an apostrophe(‘) and an s. *​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form