summarize the face to face communication​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: summarize the face to face communication​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

summarize the face to face communication​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: summarize the face to face communication​

Answer:

Face-to-face communication is the distinction of being able to see the other party or parties in a conversation. It allows for a better exchange of information since both speaker and listener are able to see and interpret body language and facial expressions.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa summarize the face to face communication​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form