u(2u-4)=8 quadratic equation to standard form pleassee with solution​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: u(2u-4)=8 quadratic equation to standard form pleassee with solution​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

u(2u-4)=8 quadratic equation to standard form pleassee with solution​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: u(2u-4)=8 quadratic equation to standard form pleassee with solution​

Answer:

2u^2-4u-8=0 is the standard form og U(2u-4)=8

Step-by-step explanation:

U(2u-4)=8

2u^2-4u=8

2u^2-4u-8=0

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa u(2u-4)=8 quadratic equation to standard form pleassee with solution​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form