What is Instant Messaging?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What is Instant Messaging?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What is Instant Messaging?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What is Instant Messaging?​

Answer:

Instant messaging (IM) technology is a type of online chat that offers real-time text transmission over the Internet. 

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What is Instant Messaging?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form