What is the remainder when P(x) = x4 – 3x3 + x – 6 is divided by x – 4? – 2 – 62 62 74

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What is the remainder when P(x) = x4 – 3×3 + x – 6 is divided by x – 4? – 2 – 62 62 74, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What is the remainder when P(x) = x4 – 3×3 + x – 6 is divided by x – 4?

– 2

– 62

62

74

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What is the remainder when P(x) = x4 – 3×3 + x – 6 is divided by x – 4?

– 2

– 62

62

74

Answer:

ANSWERAN

(^_-)(^_-)(^_-)(^_-)

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What is the remainder when P(x) = x4 – 3×3 + x – 6 is divided by x – 4? – 2 – 62 62 74, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form