Which statement best describes the time zone? a. The 24 time zones tell the exact location and time...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which statement best describes the time zone? a. The 24 time zones tell the exact location and time…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which statement best describes the time zone?

a.
The 24 time zones tell the exact location and time in the southern hemisphere.

b.
The globe is divided into 12 time zones, which are located at the prime meridian.

c.
The globe is divided into 24 time zones with 15⁰ of longitude for every zone.

d.
The globe is divided into 24 time zones which correspond to the 24 latitudes.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which statement best describes the time zone?

a.
The 24 time zones tell the exact location and time in the southern hemisphere.

b.
The globe is divided into 12 time zones, which are located at the prime meridian.

c.
The globe is divided into 24 time zones with 15⁰ of longitude for every zone.

d.
The globe is divided into 24 time zones which correspond to the 24 latitudes.

Answer:

d. the globe is divided into 24 time zone which correspond

d

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which statement best describes the time zone? a. The 24 time zones tell the exact location and time…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form