Your doctor prescribed eye drops for you to treat a certain condition. You obtain the eye drop liqui...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Your doctor prescribed eye drops for you to treat a certain condition. You obtain the eye drop liqui…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Your doctor prescribed eye drops for you to treat a certain condition. You obtain the eye drop liquid medication in a small bottle containing a total volume 20 ml. Your instructions were to apply 2 drops in each eye at night. Given that the volume of 1 drop is 0.05 ml. Calculate many days will the eye drop liquid medication last?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Your doctor prescribed eye drops for you to treat a certain condition. You obtain the eye drop liquid medication in a small bottle containing a total volume 20 ml. Your instructions were to apply 2 drops in each eye at night. Given that the volume of 1 drop is 0.05 ml. Calculate many days will the eye drop liquid medication last?

Answer:

100 days

Explanation:

Since the instruction says apply 2 drops in each eye at night, we will start at 0.2 and then divide to 20. The answer would be 100.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Your doctor prescribed eye drops for you to treat a certain condition. You obtain the eye drop liqui…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form