1._ _ T_ _ R -it is anything that occupies space and has mass. 2._L_ _ _ _ T-it is composed of only...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1._ _ T_ _ R -it is anything that occupies space and has mass. 2._L_ _ _ _ T-it is composed of only…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1._ _ T_ _ R -it is anything that occupies space and has mass.
2._L_ _ _ _ T-it is composed of only one type of atom.
3._ _ _ T_R_ _ -it had no fixed composition
4._ O _ _ _ _ N _- it is composed of two chemically combined elements.
5._ U _ _ _ _ _ S _ _ _ _ E – it has two classifications elements and compounds ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1._ _ T_ _ R -it is anything that occupies space and has mass.
2._L_ _ _ _ T-it is composed of only one type of atom.
3._ _ _ T_R_ _ -it had no fixed composition
4._ O _ _ _ _ N _- it is composed of two chemically combined elements.
5._ U _ _ _ _ _ S _ _ _ _ E – it has two classifications elements and compounds ​

Answer:

1. MATTER

2.ELEMENT

3.MIXTURES

4.COMPOUND

5.PURE SUBSTANCE

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1._ _ T_ _ R -it is anything that occupies space and has mass. 2._L_ _ _ _ T-it is composed of only…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form