2. Identify the characteristic that best describes each layer and write it in the proper column CRUS...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 2. Identify the characteristic that best describes each layer and write it in the proper column CRUS…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

2. Identify the characteristic that best describes each layer and write it in the proper column CRUST MANTLE OUTER CORE INNER CORE​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 2. Identify the characteristic that best describes each layer and write it in the proper column CRUST MANTLE OUTER CORE INNER CORE​

Answer:

CRUST: *THE THINNEST LAYER OF THE EARTH,it is composed of iron and nickel.

MANTLE:built from rock and mineral solid,it be lies between the core and the crust.

OUTER CORE:it is the only layer of liquid,spins faster than the surface of the earth

INNER CORE:made of molten iron and silicate, temperature is extremely hot.

Explanation: correct me if im wrong

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 2. Identify the characteristic that best describes each layer and write it in the proper column CRUS…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form