3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT: A. f(x) = x B. f(x) = 1 C. f(x) = x - 1 D....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT: A. f(x) = x B. f(x) = 1 C. f(x) = x – 1 D…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT:
A. f(x) = x
B. f(x) = 1
C. f(x) = x – 1
D. f(x) = x + 1 ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT:
A. f(x) = x
B. f(x) = 1
C. f(x) = x – 1
D. f(x) = x + 1 ​

Answer:

D po

Step-by-step explanation:

pa brainliest po plsss

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT:
A. f(x) = x
B. f(x) = 1
C. f(x) = x – 1
D. f(x) = x + 1 ​

Answer:

c

Step-by-step explanation:

because c is nat a one one function

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 3. All of the following are one-to-one functions, EXCEPT: A. f(x) = x B. f(x) = 1 C. f(x) = x – 1 D…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form