APPLY/ASSESSMENT Activity 3: WORDHUNT Direction: Read and analyze each sentence and find the answer...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: APPLY/ASSESSMENT Activity 3: WORDHUNT Direction: Read and analyze each sentence and find the answer…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

APPLY/ASSESSMENT Activity 3: WORDHUNT Direction: Read and analyze each sentence and find the answer on the given crossword puzzle below. Cross out the word/words. Example: NUTRITION Y GMA LNUT H CILIU RII TITONG FVXEK XOZ DHE G TAORQINUL TWKWRIQ ZULQBHCH ZNHGUDW ECA ZA XTMVQUS Z B YE РІТ OMED LFL BW ZIFH 1 CVIK S 1 HIHJVYU ORU ΤΙΧΙΟ T|ZQ|L SE ΤΙ ΕΙΒΓΑΙ D IVGIBIO YILHVNJA CAI A KOMSIC LPN SL FR CK GLS HV DE FQRQ TNS KWD OXY OSB FEW HEG JIC Q 1 MMUNI Z ATITION UX MIN BV QZDYNSA EW S 1 S OLUCIREBU TILMB 1. any disease transmitted from one person to another hi dirat​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: APPLY/ASSESSMENT Activity 3: WORDHUNT Direction: Read and analyze each sentence and find the answer on the given crossword puzzle below. Cross out the word/words. Example: NUTRITION Y GMA LNUT H CILIU RII TITONG FVXEK XOZ DHE G TAORQINUL TWKWRIQ ZULQBHCH ZNHGUDW ECA ZA XTMVQUS Z B YE РІТ OMED LFL BW ZIFH 1 CVIK S 1 HIHJVYU ORU ΤΙΧΙΟ T|ZQ|L SE ΤΙ ΕΙΒΓΑΙ D IVGIBIO YILHVNJA CAI A KOMSIC LPN SL FR CK GLS HV DE FQRQ TNS KWD OXY OSB FEW HEG JIC Q 1 MMUNI Z ATITION UX MIN BV QZDYNSA EW S 1 S OLUCIREBU TILMB 1. any disease transmitted from one person to another hi dirat​

Answer:

munization

malnutrition

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa APPLY/ASSESSMENT Activity 3: WORDHUNT Direction: Read and analyze each sentence and find the answer…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form