B. Match each statement to the correct response. 1. I'm tired. a. Why don't you make a sandwich? a 2...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: B. Match each statement to the correct response. 1. I’m tired. a. Why don’t you make a sandwich? a 2…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

B. Match each statement to the correct response. 1. I’m tired. a. Why don’t you make a sandwich? a 2. I don’t know the meaning of this word. b. Why don’t you go to the movies? 3. I don’t know what to do tonight. C. Why don’t you go to bed? 4. I’m hungry. d. Why don’t you open the window? 5. I’m hot. e. Why don’t you look it up in the dictionary?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: B. Match each statement to the correct response. 1. I’m tired. a. Why don’t you make a sandwich? a 2. I don’t know the meaning of this word. b. Why don’t you go to the movies? 3. I don’t know what to do tonight. C. Why don’t you go to bed? 4. I’m hungry. d. Why don’t you open the window? 5. I’m hot. e. Why don’t you look it up in the dictionary?​

Answer:

1. I’m tired. C. Why don’t you go to bed?

2. I don’t know the meaning of this word. E. Why don’t you look it up in the dictionary?​

3. I don’t know what to do tonight.  B. Why don’t you go to the movies?

4. I’m hungry. A. Why don’t you make a sandwich?

5. I’m hot. D. Why don’t you open the window?

(hope it helps)

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa B. Match each statement to the correct response. 1. I’m tired. a. Why don’t you make a sandwich? a 2…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form