Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pag-aralan ang pahina ng diksiyonaryo at sagutin ang mga tanong. galan...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pag-aralan ang pahina ng diksiyonaryo at sagutin ang mga tanong. galan…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pag-aralan ang pahina ng diksiyonaryo at sagutin ang mga tanong. galante galit galante- pu. maginoo; mapagbigay ng salapi galang- png. pitagan galas-png. maligasgas galasgas-png, ingay; gaspang galing-pu. buhat galing- png. anting-anting galit- png, husay galang- png, pulseras galas-png.tining galas-png. tining ng asukal galit- png. poot galit- pu. yamot 1. Ano ang kahulugan ng salitang galang sa pangungusap?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pag-aralan ang pahina ng diksiyonaryo at sagutin ang mga tanong. galante galit galante- pu. maginoo; mapagbigay ng salapi galang- png. pitagan galas-png. maligasgas galasgas-png, ingay; gaspang galing-pu. buhat galing- png. anting-anting galit- png, husay galang- png, pulseras galas-png.tining galas-png. tining ng asukal galit- png. poot galit- pu. yamot 1. Ano ang kahulugan ng salitang galang sa pangungusap?​

Salamat sa points:) sorry need points Salamat sa points:)

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Pag-aralan ang pahina ng diksiyonaryo at sagutin ang mga tanong. galan…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form