How would you relate/compare mars to earth if mars are recently is found habitable.

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: How would you relate/compare mars to earth if mars are  recently is found habitable., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

How would you relate/compare mars to earth if mars are
 recently is found habitable.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: How would you relate/compare mars to earth if mars are
 recently is found habitable.

mars doesn’t have life.
earth does have life and can live because it has water , air and others .

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa How would you relate/compare mars to earth if mars are  recently is found habitable., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form