paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please: Nothing valuable to a person with a...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please: Nothing valuable to a person with a…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please:

Nothing valuable to a person with a pure heart is
denied to the country that gave him birth/care. Blood,
wealth, knowledge, sacrifice. Even if life itself
ends/crumbles.

If this country is in danger and needs defending,
forsaken are the children, wife, parents, and siblings
at the country’s beck and call.

Go, you who have lived, in the hope of comfort, and
who has received bitterness? Go and love the
oppressed country

Mga sagot sa #1 sa Tanong: paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please:

Nothing valuable to a person with a pure heart is
denied to the country that gave him birth/care. Blood,
wealth, knowledge, sacrifice. Even if life itself
ends/crumbles.

If this country is in danger and needs defending,
forsaken are the children, wife, parents, and siblings
at the country’s beck and call.

Go, you who have lived, in the hope of comfort, and
who has received bitterness? Go and love the
oppressed country

wala ng mas mahalaga/importante pa sa isang tao maliban sa lugar/bansang kaniyang kinalakihan. Frst stanza lang po alam ko

Mga sagot sa #2 sa Tanong: paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please:

Nothing valuable to a person with a pure heart is
denied to the country that gave him birth/care. Blood,
wealth, knowledge, sacrifice. Even if life itself
ends/crumbles.

If this country is in danger and needs defending,
forsaken are the children, wife, parents, and siblings
at the country’s beck and call.

Go, you who have lived, in the hope of comfort, and
who has received bitterness? Go and love the
oppressed country

Answer:

Walang mahahalagang bagay sa isang tao na may busilak na puso ay hindi liban sa bansang nagbigay dito ng kapanganakan/pangangalaga. Dugo, kayamanan, kaalaman, sakripisyo. Kahit buhay nga mismo ay natatapos.

Kung ang bansang ito ay nasa isang panganib at nangangailangan ng depensa, pinabayaan ang mga bata, asawa, magulang at mga kapatid na tinawag ng bansa.

Kaya humayo, ikaw na nabuhay, sa pag-asa ng kaginhawahan, at siyang tumanggap ng kapaitan? Humayo at mahalin ang pinahirapang bansa

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa paki translate nga po sa tamang(proper way pls) tagalog please: Nothing valuable to a person with a…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form