pls paki answer kaylangan ko Ngayon lang Isulat ang I kung tama at M kung mali. 1. Negosyante ang mg...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: pls paki answer kaylangan ko Ngayon lang Isulat ang I kung tama at M kung mali. 1. Negosyante ang mg…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

pls paki answer kaylangan ko Ngayon lang
Isulat ang I kung tama at M kung mali.
1. Negosyante ang mga Cebuano noon pa man.
2. Bahagi ng Cebu ang Bohol noong panahon ng Kastila.
3. Hindi kailanman naging Kristiyano ang Cebu.
4. Taong 1946 lumaya sa mga dayuhan ang Cebu.
5. Pagdating ng mga Kastila, sinalubong sila ni Lapu-lapu.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: pls paki answer kaylangan ko Ngayon lang
Isulat ang I kung tama at M kung mali.
1. Negosyante ang mga Cebuano noon pa man.
2. Bahagi ng Cebu ang Bohol noong panahon ng Kastila.
3. Hindi kailanman naging Kristiyano ang Cebu.
4. Taong 1946 lumaya sa mga dayuhan ang Cebu.
5. Pagdating ng mga Kastila, sinalubong sila ni Lapu-lapu.​

Answer:

1.T

2.M

3.M

4.T

5.M

Explanation:

Yan ang sagot ko

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa pls paki answer kaylangan ko Ngayon lang Isulat ang I kung tama at M kung mali. 1. Negosyante ang mg…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form