What's More Instruction: Analyse the tables below. Compute its speed, velocity, and acceleration. Fi...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What’s More Instruction: Analyse the tables below. Compute its speed, velocity, and acceleration. Fi…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What’s More
Instruction: Analyse the tables below. Compute its speed, velocity, and acceleration. First
items are done as your guides.
I. Speed and Velocity
Car
Distance Time (s)
Speed
(m)
(m/s)
1. A 200 m
10 s
20 m/s
2. B
200 m
5 S
3. C
200 m 12 s
4. D
200 m 15 s
5. E
200 m 20 s
a. Which car is the fastest?
b. Which car is the slowest?
Displacement
(m)
200 m West
200 m South
200 m East
200 m South
200 m North
Time Velocity (m/s)
(s)
10 S
20 m/s West
5 S
12 s
15 s
20 S
Time (s)
Acceleration (m/s)
Final Velocity
(m/s)
Final Velocity
Initial Velocity
5 m/s
10 m/s
Il. Acceleration
Typhoon Initial
velocity
(m/s)
6. A 20 m/s
7. B 10 m/s
8. C 50 m/s
9. D 30 m/s
10. E 200 m/s
30 m/s
5 m/s
100 m/s
10 m/s
100 m/s
2 s
1s
5 s
4 s
5 S
c. What does it mean if the acceleration is positive?
d. What does it mean if the acceleration is negative?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What’s More
Instruction: Analyse the tables below. Compute its speed, velocity, and acceleration. First
items are done as your guides.
I. Speed and Velocity
Car
Distance Time (s)
Speed
(m)
(m/s)
1. A 200 m
10 s
20 m/s
2. B
200 m
5 S
3. C
200 m 12 s
4. D
200 m 15 s
5. E
200 m 20 s
a. Which car is the fastest?
b. Which car is the slowest?
Displacement
(m)
200 m West
200 m South
200 m East
200 m South
200 m North
Time Velocity (m/s)
(s)
10 S
20 m/s West
5 S
12 s
15 s
20 S
Time (s)
Acceleration (m/s)
Final Velocity
(m/s)
Final Velocity
Initial Velocity
5 m/s
10 m/s
Il. Acceleration
Typhoon Initial
velocity
(m/s)
6. A 20 m/s
7. B 10 m/s
8. C 50 m/s
9. D 30 m/s
10. E 200 m/s
30 m/s
5 m/s
100 m/s
10 m/s
100 m/s
2 s
1s
5 s
4 s
5 S
c. What does it mean if the acceleration is positive?
d. What does it mean if the acceleration is negative?​

Answer:

\overline{v}={\frac{\Delta x}{\Delta t}}

\overline{v} = average velocity

{\Delta x} = displacement

{\Delta t} = change in time

Explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What’s More Instruction: Analyse the tables below. Compute its speed, velocity, and acceleration. Fi…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form