Which is the correctly balanced chemical equation for the reaction of KOH and H2SO4?

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which is the correctly balanced chemical equation for the reaction of KOH and H2SO4?, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which is the correctly balanced chemical equation for the reaction of KOH and H2SO4?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which is the correctly balanced chemical equation for the reaction of KOH and H2SO4?

H₂SO₄ +  2KOH ——>  K₂SO₄ + 2H₂O

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which is the correctly balanced chemical equation for the reaction of KOH and H2SO4?, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form