Which of the following is NOT a linear inequality in two variables? a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which of the following is NOT a linear inequality in two variables? a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which of the following is NOT a linear inequality in two variables?
a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y>5 d. x + y 25​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which of the following is NOT a linear inequality in two variables?
a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y>5 d. x + y 25​

Answer:

A and C

Step-by-step explanation:

ayan na ang $agot ko

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Which of the following is NOT a linear inequality in two variables?
a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y>5 d. x + y 25​

Answer:

d. x + y 25 Sana makatulong

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which of the following is NOT a linear inequality in two variables? a. x + y = 5 b. x + y = 5 c. x+y…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form