1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called _________...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called _________…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called __________
A Commensalism
B Host
C Parasite
D Predation
E Competition
F Mutualism
G Parasitism
H Prey ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called __________
A Commensalism
B Host
C Parasite
D Predation
E Competition
F Mutualism
G Parasitism
H Prey ​

Answer:

G. Parasitism

Explanation:

hope it’s help and paf0llow nadin at paheart ng ans ko:)

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called __________
A Commensalism
B Host
C Parasite
D Predation
E Competition
F Mutualism
G Parasitism
H Prey ​

Answer:

parasitism po

Explanation:

im not so sure of my answer tho

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. The type of interaction where one benefits while the other is killed or eaten is called _________…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form