11.The president signs the letter. A.the Letter is signed by the president. B.the letter was signed...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 11.The president signs the letter. A.the Letter is signed by the president. B.the letter was signed…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

11.The president signs the letter.
A.the Letter is signed by the president.
B.the letter was signed by the president.
C.The letter will be signed by the president.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 11.The president signs the letter.
A.the Letter is signed by the president.
B.the letter was signed by the president.
C.The letter will be signed by the president.

Answer:

B. the letter was signed by the pres.

Explanation:

Past tense is used in the sentence

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 11.The president signs the letter.
A.the Letter is signed by the president.
B.the letter was signed by the president.
C.The letter will be signed by the president.

Answer:

b.the letter was signed by the president

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 11.The president signs the letter. A.the Letter is signed by the president. B.the letter was signed…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form