3. These are letters printed in small letters guided with the use of four guidelines. a. Uppercase b...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 3. These are letters printed in small letters guided with the use of four guidelines. a. Uppercase b…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

3. These are letters printed in small letters guided with the use of four guidelines.
a. Uppercase
b, lowercase
c. staircase
d. base​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 3. These are letters printed in small letters guided with the use of four guidelines.
a. Uppercase
b, lowercase
c. staircase
d. base​

Answer:

3. B. LOWERCASE

I PROMISE THATS THE ANSWER THE UPPERCASE IS THE BIG LETTER

Dont forget to mark me as the brainliest and follow

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 3. These are letters printed in small letters guided with the use of four guidelines. a. Uppercase b…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form