4. A car's performance is often judged by the shortest time required to accelerate the car from rest...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 4. A car’s performance is often judged by the shortest time required to accelerate the car from rest…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

4. A car’s performance is often judged by the shortest time required to accelerate the car from rest to 100
km/h. The new Ford Mustang can achieve this in 10 seconds. What is the average acceleration of this
sports car in m/s29

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 4. A car’s performance is often judged by the shortest time required to accelerate the car from rest to 100
km/h. The new Ford Mustang can achieve this in 10 seconds. What is the average acceleration of this
sports car in m/s29

[tex]\tt{\huge{\blue{Explanation:}}}[/tex]

The acceleration of an object is given by

[tex]\boxed{a = \frac{v_{f} – v_{i}}{t}}[/tex]

where:

a = acceleration

vf = final velocity

vi = initial velocity

t = time

[tex]\tt{\huge{\red{Solution:}}}[/tex]

Listing the given values

vf = 100 km/h = 27.78 m/s

vi = 0

t = 10 s

Solving for a

[tex]a = \dfrac{v_{f} – v_{i}}{t}[/tex]

[tex]a = \dfrac{\text{27.78 m/s} – 0}{\text{10 s}}[/tex]

[tex]\boxed{a = \text{2.78 m/}\text{s}^{2}}[/tex]

Therefore, the average acceleration of the sports car is 2.78 m/.

[tex]\\[/tex]

#CarryOnLearning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 4. A car’s performance is often judged by the shortest time required to accelerate the car from rest…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form