8. which is a possible defect of a product? a. promotion defect b. art defect c. manufacturing defec...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 8. which is a possible defect of a product? a. promotion defect b. art defect c. manufacturing defec…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

8. which is a possible defect of a product?
a. promotion defect
b. art defect
c. manufacturing defect
d. line defect​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 8. which is a possible defect of a product?
a. promotion defect
b. art defect
c. manufacturing defect
d. line defect​

Answer:

c. manufacturing defect

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 8. which is a possible defect of a product?
a. promotion defect
b. art defect
c. manufacturing defect
d. line defect​

C. manufacruring defect siguro po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 8. which is a possible defect of a product? a. promotion defect b. art defect c. manufacturing defec…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form