A cultured bacteria eith a population of 20 bacteria double every 30 minutes.How many bacteria will...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A cultured bacteria eith a population of 20 bacteria double every 30 minutes.How many bacteria will…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A cultured bacteria eith a population of 20 bacteria double every 30 minutes.How many bacteria will there be after 3 hours?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A cultured bacteria eith a population of 20 bacteria double every 30 minutes.How many bacteria will there be after 3 hours?​

Answer:

divide 3 hours to 30 minutes you’ll get 6 then solve it 20+20=40+40=80+80=160+160=320+320=640

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A cultured bacteria eith a population of 20 bacteria double every 30 minutes.How many bacteria will…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form