A. Panuto: Basahin at unawaing Mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin at bilugan ang letra ng ta...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A. Panuto: Basahin at unawaing Mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin at bilugan ang letra ng ta…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A. Panuto: Basahin at unawaing Mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin at bilugan ang letra ng
tamang sagot.
1. Ilang guhit na panalang ang binubuo ng staff? A. iima B. pito C. apat D.anim
2. Ano ang gamit sa simbolong flat? A. nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota B.
ginagamit upang mapataas ng kalahating tono ang isang natural na nota C. nagpapantay ng tono
D.nagpapabalik sa normal na tonong notang pinababa o pinataas.
3. Ito ang mga kailangan o tips para sa paglikha ng isang awitin? A. Kumuha ng pangunahing kaalaman sa
musical B. Lumikha ng isang himig C. Palamutihan ang isang himig D. Lahat ng mga nabanggit
4. Anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step
pataas? A. clef B. sharp C. pitch name D. flat
5. Ito ay tumutukoy sapitong titik na alpabeto at kumakatawan sa bawat tono na ating naririnig sa mga
B. G-Clef
C. Pitch Name D. So-fa Syllable
instrument. A. Hand Signal
tanong​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A. Panuto: Basahin at unawaing Mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin at bilugan ang letra ng
tamang sagot.
1. Ilang guhit na panalang ang binubuo ng staff? A. iima B. pito C. apat D.anim
2. Ano ang gamit sa simbolong flat? A. nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota B.
ginagamit upang mapataas ng kalahating tono ang isang natural na nota C. nagpapantay ng tono
D.nagpapabalik sa normal na tonong notang pinababa o pinataas.
3. Ito ang mga kailangan o tips para sa paglikha ng isang awitin? A. Kumuha ng pangunahing kaalaman sa
musical B. Lumikha ng isang himig C. Palamutihan ang isang himig D. Lahat ng mga nabanggit
4. Anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step
pataas? A. clef B. sharp C. pitch name D. flat
5. Ito ay tumutukoy sapitong titik na alpabeto at kumakatawan sa bawat tono na ating naririnig sa mga
B. G-Clef
C. Pitch Name D. So-fa Syllable
instrument. A. Hand Signal
tanong​

Answer:

1.A

2.b

3.a

4.b

5.c

Explanation:

secret

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A. Panuto: Basahin at unawaing Mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin at bilugan ang letra ng ta…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form