Activity 1: Find Mel Directions: Copy the puzzle in your activity notebook, look at the puzzle and f...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Activity 1: Find Mel Directions: Copy the puzzle in your activity notebook, look at the puzzle and f…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Activity 1: Find Mel
Directions: Copy the puzzle in your activity notebook, look at the puzzle
and find at least five words related to tools and equipment in illustrations by
circling the words in your activity notebook.
D
S
M
V
с
А
L
S
B
B.
A
K
E
F
S
M
о
L
А
S
J
W
D
E
T
K
K
Y
Р
D
I
V
immuz
Р
D
B.
Y
E
E
1
H
1
о
N
N
A
H
U
GGZc602 >
OXUNAEL
Folz
K
S
с
V
I
о
Р
A
I
P
K
R.
L
A G | ΙΣΚΙ
R
с
o
M
N
Р
U
T
E
X
С
V
Р
B
N
Y
V
U
B
G
U
P
I
A
A
Y
A
A
D
Q
S
P
T
T
V
F
M
T
P
А
U
B
L
E
V
A
I
A02
B
z
с
N
M
D
P
T
I
N

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Activity 1: Find Mel
Directions: Copy the puzzle in your activity notebook, look at the puzzle
and find at least five words related to tools and equipment in illustrations by
circling the words in your activity notebook.
D
S
M
V
с
А
L
S
B
B.
A
K
E
F
S
M
о
L
А
S
J
W
D
E
T
K
K
Y
Р
D
I
V
immuz
Р
D
B.
Y
E
E
1
H
1
о
N
N
A
H
U
GGZc602 >
OXUNAEL
Folz
K
S
с
V
I
о
Р
A
I
P
K
R.
L
A G | ΙΣΚΙ
R
с
o
M
N
Р
U
T
E
X
С
V
Р
B
N
Y
V
U
B
G
U
P
I
A
A
Y
A
A
D
Q
S
P
T
T
V
F
M
T
P
А
U
B
L
E
V
A
I
A02
B
z
с
N
M
D
P
T
I
N

Answer:

Oink oink oink oink arf arf arf arf meow meow

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Activity 1: Find Mel Directions: Copy the puzzle in your activity notebook, look at the puzzle and f…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form