Activity 2 -Name that signs/symbols! the towing musical signs and symbols found in Burung Kakatua​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Activity 2 -Name that signs/symbols! the towing musical signs and symbols found in Burung Kakatua​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Activity 2 -Name that signs/symbols!
the towing musical signs and symbols found in Burung
Kakatua​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Activity 2 -Name that signs/symbols!
the towing musical signs and symbols found in Burung
Kakatua​

1.treble or G clef

2.Quarter note/Crotchet

3.half note/minim

4. end double bar line

5.beam, beat-subdivision

6.staff

7. dotted half note

8.rest

9.bar line

10.eight note rest

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Activity 2 -Name that signs/symbols! the towing musical signs and symbols found in Burung Kakatua​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form