Analog computers needs to borrow $800,000 from the midland bank. the bank requires a 15% compensatin...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Analog computers needs to borrow $800,000 from the midland bank. the bank requires a 15% compensatin…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Analog computers needs to borrow $800,000 from the midland bank. the bank requires a 15% compensating balance. how much money will analog need to borrow in order to end up with $800,000 spendable cash

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Analog computers needs to borrow $800,000 from the midland bank. the bank requires a 15% compensating balance. how much money will analog need to borrow in order to end up with $800,000 spendable cash

Answer:

He need to borrow 400 000 US$ money.

Solution for What is 50 percent of 800000:

[tex]50 percent *800000 =(50:100)*800000 =(50*800000):100 =40000000:100 = 400000[/tex]

Explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Analog computers needs to borrow $800,000 from the midland bank. the bank requires a 15% compensatin…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form