B. DIRECTIONS: Identify the following. Write your answers on the blank before each number. banana in...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: B. DIRECTIONS: Identify the following. Write your answers on the blank before each number. banana in…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

B. DIRECTIONS: Identify the following. Write your answers on the blank before each number. banana indian mango dalandan durian rambutan 1. The mango that originated in India. 2. A popularly known fruit due to its strong aroma and unique taste. 3. This fruit originated from China. 4. This fruit has plenty of health benefits. 5. It is the leading fruit grown in the Philippines and a consistent top dollar earner.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: B. DIRECTIONS: Identify the following. Write your answers on the blank before each number. banana indian mango dalandan durian rambutan 1. The mango that originated in India. 2. A popularly known fruit due to its strong aroma and unique taste. 3. This fruit originated from China. 4. This fruit has plenty of health benefits. 5. It is the leading fruit grown in the Philippines and a consistent top dollar earner.​

Answer:

1. Indian mango

2. rambutan

3. durian

4. dalandan.

5. banana

Explanation:

hope it helps ganyan po din yung sinagutan ko

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa B. DIRECTIONS: Identify the following. Write your answers on the blank before each number. banana in…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form