*Cookery* What's In Activity 1: Brain Teasing Fun Game (Word Hunting) This activity will give you an...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: *Cookery* What’s In Activity 1: Brain Teasing Fun Game (Word Hunting) This activity will give you an…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

*Cookery*
What’s In Activity 1: Brain Teasing Fun Game (Word Hunting) This activity will give you an opportunity to review the past lesson. Direction: In the puzzle below, form word/s about sanitation and disinfectants. Write your answer in a separate sheet

H Y S A A S C H L O R I N E F А H T Q A Х D Q Q D S. G H K M Х M S G H K O B D S F C с V N B B H M J K F D A s F A F G A L с o H Н O L J I K Р P. L G H Н J R F N S D L G H H I E W S F A Х с Х A J S R F А R D E T E R G E N T 1 D I V R т А A D F M D 0 P L F с H K S R T S с H T W A T E R z A C с F Y J G G S F с S А D Y S A с o I O A G F G R B В 1 D A X F 1 B J E V B G S D U E N H I T

Guide Question: What do you think are the types of sanitizers?disinfectants?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: *Cookery*
What’s In Activity 1: Brain Teasing Fun Game (Word Hunting) This activity will give you an opportunity to review the past lesson. Direction: In the puzzle below, form word/s about sanitation and disinfectants. Write your answer in a separate sheet

H Y S A A S C H L O R I N E F А H T Q A Х D Q Q D S. G H K M Х M S G H K O B D S F C с V N B B H M J K F D A s F A F G A L с o H Н O L J I K Р P. L G H Н J R F N S D L G H H I E W S F A Х с Х A J S R F А R D E T E R G E N T 1 D I V R т А A D F M D 0 P L F с H K S R T S с H T W A T E R z A C с F Y J G G S F с S А D Y S A с o I O A G F G R B В 1 D A X F 1 B J E V B G S D U E N H I T

Guide Question: What do you think are the types of sanitizers?disinfectants?​

Answer:

Detergent

Chlorine

Water

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa *Cookery* What’s In Activity 1: Brain Teasing Fun Game (Word Hunting) This activity will give you an…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form