data taken from the liftpff of the space shuttle shows that in the first 10 seconds,the shuttle trav...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: data taken from the liftpff of the space shuttle shows that in the first 10 seconds,the shuttle trav…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

data taken from the liftpff of the space shuttle shows that in the first 10 seconds,the shuttle travels a distance of 933 feet. what is the shuttle’s average speed during this time period

Mga sagot sa #1 sa Tanong: data taken from the liftpff of the space shuttle shows that in the first 10 seconds,the shuttle travels a distance of 933 feet. what is the shuttle’s average speed during this time period

The average speed is 93.3 because you divide 933 by 10 seconds and there you got your answer.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa data taken from the liftpff of the space shuttle shows that in the first 10 seconds,the shuttle trav…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form