Gawain Panuto: Gamitin ang salitang PANGHALIP bumuo ng "Akronim" na naglalahad ng iyong mga natutuha...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Gawain Panuto: Gamitin ang salitang PANGHALIP bumuo ng “Akronim” na naglalahad ng iyong mga natutuha…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Gawain

Panuto: Gamitin ang salitang PANGHALIP bumuo ng “Akronim” na naglalahad ng iyong mga natutuhan mula sa aralin.

P-

A-

N-

G-

H-

A-

L-

I-

P-

please answer my question.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Gawain

Panuto: Gamitin ang salitang PANGHALIP bumuo ng “Akronim” na naglalahad ng iyong mga natutuhan mula sa aralin.

P-

A-

N-

G-

H-

A-

L-

I-

P-

please answer my question.​

Answer:

b

Explanation:

ang natutunan q sa araling ito ay dito q natutunan ang mga salitang pangungusap at parirala

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Gawain Panuto: Gamitin ang salitang PANGHALIP bumuo ng “Akronim” na naglalahad ng iyong mga natutuha…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form