give 3 metal elements on periodic table​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: give 3 metal elements on periodic table​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

give 3 metal elements on periodic table​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: give 3 metal elements on periodic table​

Answer:

Explanation:

Titanium

Gold

Silver

More:

Aluminum

Master555555

Mga sagot sa #2 sa Tanong: give 3 metal elements on periodic table​

Answer:

Gold. Gold (Au), chemical element, a dense lustrous yellow precious metal of Group 11 (Ib), Period 6, of the periodic table. …

Mercury. Mercury (Hg), chemical element, liquid metal of Group 12 (IIb, or zinc group) of the periodic table. …

Lithium (Li), chemical element of Group 1 (Ia) in the periodic table, the alkali metal group, lightest of the solid elements. The metal itself—which is soft, white, and lustrous—and several of its alloys and compounds are produced on an industrial scale.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa give 3 metal elements on periodic table​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form