in the expression ³√7x²,what is the index?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: in the expression ³√7x²,what is the index?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

in the expression ³√7x²,what is the index?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: in the expression ³√7x²,what is the index?​

Answer:

3

Step-by-step explanation:

the index is 3 because the index is the number outside the radical (√)

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa in the expression ³√7x²,what is the index?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form